Zápis 2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica,
​oznamuje rodičom, že

Zápis detí do Materskej školy

sa uskutoční od 01.05.2017 – 31.05.2017 v MŠ

 

Nové telefónne číslo školská jedáleň

Zmena telefónneho čísla Školskej jedálne v Považskom Podhradí:
042 4443795