Oznam pre rodičov

Materská škola

Prevádzka EP MŠ Považské Podhradie a EP MŠ Šebešťanová začína 02.09.2016 – piatok

Základná škola

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 sa uskutoční v ZŠ Považské Podhradie
05.09.2016 – pondelok o 8,30 hod.