Ďakujeme za 2%

Ďakujeme za poskytnuté 2%. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy.