Zápis 2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica,
​oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
sa uskutoční 26.apríla 2017 od 14:00 do 17:00 hod.v budove ZŠ

Zápis detí do materskej školy
sa uskutoční od 01.05.2017 – 31.05.2017 v MŠ

 

2%

Prosíme Vás o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za rok 2016 prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ Považské Podhradie.

Ďakujeme.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Rodičovské združenie pri Základnej škole Považské Podhradie
Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica

PRÁVNA FORMA:                  IČO/SID:
Občianske združenie            17319617/358

Nové telefónne číslo školská jedáleň

Zmena telefónneho čísla Školskej jedálne v Považskom Podhradí:
042 4443795